هشتگ

#کمال تبریزی
شایعا گریم زنانه اکبر عبدی در فیلم جدید کمال تبریزی

عکس بالا امروز با عنوان: "گریم زنانه اکبر عبدی در فیلم جدیدش به نام "پیرزن و گربه هایش" ساخته کمال تبریزی" در کانال ها و خبرگزاری ها پخش شده!
ایشون آقای لویی اندرسون هستن از سریال baskets
ضمنا فیلمی هم با نام "پیرزن و گربه هایش" وجود ندارد
ثبت نظر 0
فیلم کمال تبریزی رکورد فروش افتتاحیه سینمای ایران را شکست

فیلم کمال تبریزی رکورد فروش افتتاحیه سینمای ایران را شکست 

«ما همه با هم هستیم» با فروش حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در ۳روز (فروش افتتاحیه)، رکورد فروش افتتاحیه سینمای ایران را که در اختیار هزارپا بود شکست.
ثبت نظر 0