هشتگ

#گلزنی
 
 
گلهای بازی پاریسن ژرمن - نیم
ثبت نظر 0

این صحنه قطعا باید بره تو تاریخ 
بازیکن واتفورد به هم تیمیش پاس داد، موقعیت طرفم برای گلزنی عالی بود، اومد شوت کنه یهو یکی از بازیکنای رقیب پشت سرش داد زد گفت ولش کن، اینم فک کرد هم تیمیشه توپو ول کرد 
ثبت نظر 0